of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.01.2023 12:23:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3112
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
3,0
3,0
4,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu ders kapsamında; sağlık sektöründe yer alan hizmet sunucu kurum ve kuruluşların neler olduğu, örgütsel yapıları, finansal kaynakları, örgütlenme biçimleri ve sunulan hizmetlere ilişkin yönetsel süreçlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Giriş ve Temel Kavramlar
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Sağlık Sistemleri
Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Terminal Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yaşlı Bakım Hizmetleri Yönetimi
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Genel Değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 12:23:00)
DK1
- Sağlık kavramı ve belirleyicilerini, çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir.
DK2
- Sağlık hizmetlerinin neler olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını ve tarihsel gelişimini kavrayarak bütüncül bir yaklaşım benimser.
DK3
- Sağlık hizmetlerinin finansal ve örgütsel boyutunu öğrenir, sosyal güvenlik sistemlerinin sağlık hizmetlerinde ki önemini anlar.
DK4
- Sağlık hizmetlerinin pek çok sistemden bir araya geldiğini ve bu sistemlerin nasıl sınıflandırıldığını bilir.
DK5
- Sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
DK6
- Sağlık hizmetleri yönetiminde ki güncel yaklaşımları öğrenir.