of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:01.11.2023 14:26:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3151
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
2,0
2,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Senirkent Meslek Yüksekokulu
E-Posta
eminkaya@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı: 14:50-15:35
Çarşamba: 13:55-14:40
İş Telefonu
02465112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak öğrencilere tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırarak alınan kararların uygulanmasında iş görenlerin istenilen algı, tutum ve motivasyonlarının oluşmasına etki edebilecek unsurların anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İş gören davranışlarına etki eden algı, tutum, öğrenme ve motivasyon süreçleri aktarılarak, stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
35
Uzmanlık/Program Dersi
25
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
10
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:26.01.2023 00:21:00)
DK1
1) İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkeler
DK2
2) Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi
DK3
3) Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemi
DK4
4) Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü
DK5
5) İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği
DK6
6) Seçilen bir alternatif stratejinin nasıl uygulanabileceği