of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.01.2023 12:24:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3154
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
3,0
3,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Emin Kaya
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu derste özel ve kar amacı gütmeyen işletmeler için hizmet pazarlaması ilkelerini temel alınacaktır. Ürün ve hizmetlerin pazarlanması arasındaki farklılıklar ele alınarak hizmet organizasyonlarındaki pazarlama faaliyetleri analiz edilecek, tüketicilerin satın alma davranışlarını anlamaya yönelik gereksinimlerde ortaya konulacaktır. Sonuç olarak, hizmet sektörlerinde tüketici davranışlarını en iyi şekilde anlamaya bu ders yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriği
Hizmet Pazarlarını, ürünleri ve müşterileri anlamak, Hizmet ekonomilerinde pazarlamayla ilgili yeni bakış açılarını ve tüketici davranışlarını anlamak; Hizmet Modelini Yapılandırmak: Hizmet Kavramını geliştirmek: Temel ve Destekleyici Bileşenler; İş Modellerini Keşfetmek: Fiyat Ve Gelir Yönetimi; Müşteri Eğitimi,Tutundurma ve Değer Yaratma; Rekabetçi Pazarlarda Hizmetlerin Konumlandırılması; Müşteri Arayüzünü Yönetmek: Hizmet Süreçlerini Tasarlamak ve Yönetmek; Verimlilik Kapasitesine Göre Talebi Dengelemek; Hizmet Çevresi; Hizmet Pazarlaması Stratejileri; Rekabetçi Üstünlük İçin Hizmet İşgörenlerini Yönetmek; Karlı Hizmet Stratejilerini Uygulamak: İlişkileri Oluşturmak Ve Müşteri Sadakatini Yapılandırmak; Hizmet İyileştirmeyi Başarma Ve Müşteri Geribildirimini Elde Edebilme; Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ve Verimlilik; Değişim Yönetimi ve Hizmet Liderliği
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 12:24:00)
DK1
Pazarlamanın Temel Kavramlarını Açıklar
DK2
Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeleri Yorumlar
DK3
Hizmet Pazarlaması Kavramını Öğrenir
DK4
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Stratejilerini Açıklar
DK5
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Uygulaması Yapabilir
DK6
Sağlık Hizmetlerinde Reklamın Yasal ve Etik Boyutunu Açıklar
DK7
Tıbbi Ürün ve Hizmetlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur