of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.03.2024 01:13:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3201
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II
3,0
2,5
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. MUSTAFA DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent Meslek Yüksekokulu
E-Posta
mustafademiralay@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.30- 16.30
İş Telefonu
0 246 5112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Sağlık sektörünü ve özellikle hastanelerde yönetim ve organizasyon yapısını tanımayı kavratmak, sağlık bilgi ve teknolojisinde yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sağlamak sağlık kurumlarını, sağlık personelini ve çalışma şekillerini iyi bilmeyi gerekli kılmak. Sağlık kurumunu diğer işletme ve kurumlardan ayıran özellikler, sağlık kurumlarında çalışmakta olan sağlık çalışanlarının iş yapma şekillerini ve görevlerini incelemek, öğrencilerin hastanelerin yönetim ve organizasyon yapısını daha mikro bir bakış açısı ile değerlendirmeleri ve bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Hastane yönetiminde temel kavramalar, hastane hizmet birimlerine ilişkin kavramlar, klinik çalışmalar ile ilgili kavramlar, Hastane yönetimi açısından önemli olan diğer kavramlar; Ambulans, Bölge sağlık planlaması, Sağlıkta kalite standartları, sağlık uygulama tebliği ve ilgili kavramlar, Hastanelerde kuruluş çalışmaları, Tıpta uzmanlık ana dalları, Tıpta uzmanlık yan dalları, hastane binalarının tasarımı, poliklinikler, yataklı tedavi üniteleri, Türkiye de hastane organizasyonu, Hastanelerde ekip çalışması ve çatışma Yönetimi, Sağlık kurumlarında etik, Sağlık kurumlarında afet ve kriz yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:07.11.2023 12:18:00)
DK1
Hastane yönetimi ve yöneticiliğinin önemini kavrayabilme
DK2
Yönetim becerilerini öğrenebilme
DK3
Sağlık bilgi ve teknolojisinde yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sağlamaya yönelik bilgi kazandırma
DK4
Hastane hizmet birimleri ve sağlık çalışanlarının iş yapma şekilleri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlama
DK5
Hastanelerin yönetim organizasyon yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlama