of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-203
Sağlık Mevzuatı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Mehmet Çabuk
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık Mevzuatı dersinin amacı; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık politikalarını, sağlık ve sağlık sektöründe çalışanlarla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
Dersin Hedefleri
Ulusal düzeyde sağlık politikalarını hakkında bilgi sahibi olmak
Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri yorumlayabilmek
Sağlık politikalarını belirleyen mevzuatı bilmek
Uluslar arası sağlık politikalarının; ülkemize, sağlık sistemine etkilerini yorumlayabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ulusal düzeyde sağlık politikalarını bilir
Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri yorumlar
Sağlık politikalarını belirleyen mevzuatı bilir
Uluslar arası sağlık politikalarının; ülkemize, sağlık sistemine etkilerini yorumlar.
Dersin İçeriği
Hukuk ve mevzuat, sağlık mevzuatı, sağlık mevzuatının genel olarak değerlendirilmesi, Sağlık alanındaki meslekler, sağlık hizmetlerinin sunumu, finansman, Tababet ve Şuavatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hususi Hastaneler Kanunu, Adli Tıp Kurumu Kanunu, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Optisyenlik Hakkında Kanun, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Sağlık Mevzuatı kavram dizileri konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
14
1
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
1
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Sağlık Mevzuatı
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık
Ocak 2008 / 1. Baskı / 420 Syf.
Hukuk Cep Kitapları Dizisi

2)Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı
Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut
Seçkin Yayıncılık
Nisan 2010 / 1000 Syf

3)Tıp Hukuku
Prof. Dr. Hakan Hakeri
Seçkin Yayıncılık
Mart 2010 / 3. Baskı / 512 Syf.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
1
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2