of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.03.2024 09:34:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3203
Sağlık Mevzuatı
3,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Senirkent Meslek Yüksekokulu No:422
E-Posta
oguzhanyuksel@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 10:00-11:30
İş Telefonu
2465112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuatın incelenmesi.
Dersin İçeriği
Bu ders; Mevzuat ve Sağlık Mevzuatı İle İlgili Temel Kavramlar, Anayasa’nın Sağlıkla İlgili Hükümleri, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kan ve Kan Ürünleri Kanunu/ Yönetmeliği, Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 1 ve Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 2
konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
50
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2024 16:59:00)
DK1
Mevzuat ve sağlık mevzuatı ile ilgili temel kavramları bilir.
DK2
Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuata ulaşabilir.
DK3
Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuatı yorumlayabilir.
DK4
Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuatı karar verme süreçlerinde kullanabilme kabiliyetini kazanır.
DK5
Genel mevzuat bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.