of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-205
Hastane Otomasyonu I
2.0
1.0
0.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Feyzanur Alkan
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Sağlık kurumlarında bilgi üretimi ve yönetimi, bilgi sistemi türleri, bilgi sistemi tasarımı ve ilgili otomasyon sistemlerinin tanıtımı, oluşturulması ve kullanımına yönelik temel konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hastaneye başvuran hastanın randevu almadan taburcu olma aşamasına kadar gerçekleşen poliklinik, klinik, numune alma, değerlendirme, tıbbi kontrolleri, raporlama, ödeme (ücretli hastalarda) veya faturalandırma (resmi hastalarda) ve benzeri tüm tıbbi ve idari sekretarya hizmetlerinin takip ve arşivi ile arşivlerin istatistiklere yansıtılmasını pratik ve teorik olarak öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar
Bilgi Sistemleri
sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri,
entegre ve modüler bilgi sistemleri,
hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme,
eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bilgi Kavramı
DK2
Bilginin Oluşumu
DK3
Bilgi Sistemleri
DK4
Elektronik Bilgi Sistemleri
DK5
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri
DK6
Uluslararası Hastalık Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri
DK7
Teşhisle İlişkili Gruplar
DK8
Elektronik Bilginin Kaydedilmesi ve Saklanması
DK9
Hastane Otomasyon Sistemleri
DK10
E-Sağlık, Teletıp