of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:16.02.2024 09:26:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3205
Genel Ekonomi
3,0
3,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ögr. Gör. Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO 418 Nolu Oda
E-Posta
bayrambayrakci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi günleri saat 14:00-16:00 arası.
İş Telefonu
0-246-511 27 39
Dersin Amacı/Hedefleri
İktisadi kavramların ve iktisat tanımlarının kavranmasıyla ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, devletin ekonomideki rolünün, dış dünya, para, arz talep unsurların bilinmesiyle iktisadi hayatın öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
İktisadın temel kavramlarının,tüketici davranışlarının, devletin ekonomideki rolünün, ekonominin bütününü oluşturan ekonomi mekanizmasının işleyişinin kavratılıp öğretilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
40
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:16.02.2024 11:08:00)
DK1
İktisadın temel kavramları öğrenilir.
DK2
Tüketici davranışları kavranır.
DK3
Piyasa kavramı bilinir.
DK4
Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğrenilir
DK5
Piyasa çeşitleri kavranır.
DK6
Makro ekonomik göstergeler hakkında bilgi sahibi olur(Büyüme hızı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, faiz oranı, cari denge oranı vb.)
DK7
GSYIH’yi tanımlayabilecek ve toplam harcamaların neden toplam gelire eşit olduğunu açıklamak için dairesel akım şemasını kullanabilecektir.
DK8
Konjonktürü, iş gücü piyasasını ve fiyat düzeyini takip edebilecektir.
DK9
Toplam arz ve toplam talebi makroekonomik analizlerde kullanabilecektir.
DK10
Tam istihdamda ekonomiyi yorumlayabilecek, Maliye Politikasını betimleyebilecek, Para piyasasını tanımlayabilecektir.