of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-206
Mesleki Uygulama
0.0
3.0
0.0
1.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık hizmetlerinin planlanması aşamasından başlanarak sağlık yönetiminin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak, bu konudaki mevzuatı ve mevcut sağlık sistemlerini öğrenmektir
Dersin Hedefleri
Sağlık hizmetlerinin planlanması aşamasından başlanarak sağlık yönetiminin tüm aşamalarında yönetimle ilgili sorunları araştıracak, çözecek ve denetleyebilecek bilgi ve beceri kazanılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Dünyada Sanayileşme sonrası tıbbın gelişimi ve halk sağlığının gelişimi
2.Halk sağlığı kavramının ilkelerinin öğrenilmesi.
3. Temel sağlık hizmetlerinin tanımını öğrenilmesi
4. Sağlık düzeyinin nasıl ölçüleceğinin öğrenilmesi
5. Türkiye
6. Sağlıkla ilgili uluslar arası örgütleri tanımak WHO, UNICEF
7. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin öğrenilmesi
8. Sağlık hizmetlerinde görev alan personelin görevleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9. Sağlık Bakanlığı işleyişinin öğrenilmesi
10. Dikey ve yatay örgütlenmenin özelliklerinin öğrenilmesi
11. Sağlık hizmetlerinin sosyalleşmenin gereğini anlamak
12.Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını öğrenmek
13. Türkiye
14. Kamu yönetiminin öğeleri örgütlenme , personel alma , bütçe , planlama, yönlendirme , eşgüdüm kavramlarını öğrenmek
15. Denetimin önemi uygulanışı ve teftişten farkını ve yapılışının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Halk sağlığı kavramının ilkeleri, temel sağlık hizmetleri ve felsefesi, sağlıkla ilgili uluslararası örgütler, Ekip kavramı, sağlık hizmetlerinde görev alan personelin istihdamları, Sağlık Bakanlığı, Dikey ve yatay örgütlenme, Kamu yönetiminin öğeleri , denetim, mevzuat, bugünün sağlık durumu ve ölçülmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Fişek N., “Halk Sağlığına Giriş”, Çağ Matbaası, (1985)
2.Dirican R., “Toplum Hekimliği”, Uludağ Üniversitesi Basımevi, (1993)
3.Bertan M., Güler Ç., “Halk Sağlığı”, Güneş Kitabevi, (1995)
4.Fişek N. Sağlık Yönetimi TTB
5.Öztek Z, Eren N; Sağlık Hizmetleri El Kitabı
6.Velicangil, S. (1980). Koruyucu ve Sosyal Tıp. İstanbul: Filiz Kitapevi.
7.Last M.J. and Wallace B.R. (1992). Public Health and Preventive Medicine. London: Prentice Hall Inc.
8.Hobson, W. (1979). The Theory and Practice of Public Health. New-York: Oxford Univ. Pres.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Dönem ortasında bir arasınav ve dönem sonunda bir yılsonu sınavı olmak üzere iki sınav yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
4
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5