of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-208
Sağlık Kurumlarında İngilizce II
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı; sağlık yönetimi alanında kullanabilecekleri İngilizce terminoloji ve İngilizce yapı donanımını sağlamaktır
Dersin Hedefleri
Terms of learn basic English in Health Institutions
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Analyzing difficult words of previous texts. Expanding vocabulary of previous texts. Expanding comprehension of previous texts. Review of suffixes, prefixes, stems, READING and WRITING SKILLS Analysis (Using previous texts)ü, Comprehension by analyzing the main ideas of the text "Insomnia". Vocabulary of the text "Insomnia". Writing skills about the text. Vocabulary expansion of the text "Insomnia". Discussion and translation of the text "Insomnia". Review of reading and writing skills, More adverbial clauses, adverbs, prefixes suffixes. Review of tenses and vocabulary expnasion and discussion of previous texts. Reading and writing skills on previous texts, Comprehension the text "AIDS" by analyzing the main ideas. Vocabulary of the text "AIDS" pre-reading questions about the text, Translation and vocabulary expansion of the text "AIDS". Discussion of the text "AIDS". Reading and writing skills about "AIDS", More adverbial clauses, adverbs, more abbreviations vocabulary information about the article "Holistic Medicine", Comprehension of the text "Holsitic Medicine" by analyzing the main ideas. Translation and vocabulary expnasion of the article "Holistic Medicine". Discussion of the text ,Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles, Verb and prepositions. Phrasa verbs. Comprehension of the text "Using animals for expereiments by analyzing the main ideas, Vocabulary expansion and discussion of the text "Weightlifting", Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles, Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
5
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5