of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-209
Sağlık Kurumlarında İngilizce I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin sağlık yönetimi alanında kullanabilecekleri İngilizce terminoloji ve İngilizce yapı donanımını sahip olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Sağlık Kurumlarında Temel İngilizce Terimlerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Review of tenses (Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Modals, Present and Past Continuous, connectors such as however, therefore, in addition, then, in fact) , Review of tenses (Future tenses, connectors such as because of, despite, besides, not only...but also, prefixes such as dis-, in-, en-, and suffixes), Text comprehension by analyzing the main ideas, location the main idea, identifying the main idea, paraphrasing or restatement, Relative clauses, noun clauses, text comprehension by using all reading stragesies and paraphrasing the text called 'Doctors' Surgeries and Hospitals' ,Practicing reading and writing skills on a certain text called 'Insomnia' ,Expanding vocabulary, analyzing difficult words, and text comprehension by analyzing the main ideas on the article called 'Food', Analyzing structural clues of the text 'Food', vocabulary expansion and discussion of the text, translation of the text, Words used in different senses, words that are often confused, and text analysis and comprehension of the text called 'Ethical Questions in Health Care' ,nd translation of the article, Comprehension by analyzing the main ideas of the article 'Sales of Kidneys', analyzing difficult words, expanding vocabulary of this text and translation of the article, More connectors, prefixes mis-, non-, text comprehension by analyzing the main ideas on the article called 'Weightlifting', vocabulary analysis of the text, and translation of the article, Review of tenses, connectors, word often confused, words used in different senses and more vocabulary knowledge expansion, Analyzing difficult words, comprehension by analyzing main ideas, supporting ideas and examples of a text called 'Holistic Medicine' and translation of the article, Vocabulary expansion of the text 'Using Animals for Experiments', discussion of the text, reading and writing skills on the text, and translation of the text.
Comprehension by analyzing the main ideas of the article called 'AIDS', analyzing difficult words and translation of the article
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
5
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4