of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-210
Sağlık Turizmi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin sağlık turizmi ,medikal turizm, spa wellness uygulamaları ile ileri yaş ve engelli turizmi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1. Sağlık turizmi, termal turizm, medikal turizm, wellness turizminin dünyadaki uygulamalarını öğrenmek.
2. Bir sağlık turizmi(wellness) merkezinin dizaynını ve sunulan hizmetleri ile çalışanları ve onların görevlerini bilmek.
3. Bir sağlık turistinin gereksinimlerini bilerek uygun hizmetleri sunmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Spa wellness teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
2)Sağlık turizmi hakkında bilgi sahibi olurlar
Dersin İçeriği
Sağlık Turizmi, medikal turizm, termal turizm, Spa ve Wellness uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizmini kapsar. Sağlık turizmi dersi, sağlığını korumak veya tedavi olmak amacı ile yapılan seyahatleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin uygulamalarına ilişkin konuları ele alır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2017.
Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara.
Doç.Dr. Rıdvan KOZAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3461 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2309 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ DERS KİTABI,Eskişehir. 2018
Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA
Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri.
Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara.
Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman
Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2017.
Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara.
Doç.Dr. Rıdvan KOZAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3461 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2309 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ DERS KİTABI,Eskişehir. 2018
Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA
Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri.
Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara.
Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman
Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929
Materyal
Dokümanlar
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2017.
Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara.
Doç.Dr. Rıdvan KOZAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3461 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2309 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ DERS KİTABI,Eskişehir. 2018
Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA
Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri.
Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara.
Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman
Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
1
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2