of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-211
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. derste iş yaşamına ait gerçek olay analizleri üzerinde durularak öğrencilerin bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Sağlık politikaları açısından stratejik bakış açısı kazanabilir.
Organizasyonların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilir.
Rekabet avantajı yaratabilmek için organizasyon kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda fikir üretebilir.
Sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilir.
Stratejik yönetim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sağlık politikaları açısından stratejik bakış açısı kazanabilir.
Organizasyonların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilir.
Rekabet avantajı yaratabilmek için organizasyon kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda fikir üretebilir.
Sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilir.
Stratejik yönetim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir.
Dersin İçeriği
Strateji ve strateji ile ilgili kavramlar, stratejik yönetim kavramı, süreci, gelişimi, dış çevrenin tanımı ve analizi, iç çevre ve analizi, miisyon, vizyon , hedef ve amaçların tanımlanması, işletme düzeyinde stratejiler, fonksiyonel stratejiler ve rekabet stratejileri, stratejik kontrol,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

Diğer Kaynaklar
İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim (2005) Erol Eren
İşletmelerde Stratejik Yönetim(2007), Hayri Ülgen, Kadir Mirza
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
3
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5