of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-114
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık kurumlarının sundukları hizmetlerde kalite iyileştirme kavramlarını, yöntemlerini, araçlarını açıklamak ve bunların en iyiyi yakalayabilmek amacıyla kullanılabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalarının öğrenilmesi,
Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu ve iletişim mekanizmasının etkili kullanılmasının öğrenilmesi ve
Ayrıca hasta memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla ?Kamu Yararı? çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sağlık hizmetlerinde kalitenin anlamını kavrayabilecek,
Müşteri memnuniyetinin niçin ölçülmesi gerektiğini anlayarak ölçüm yapabilecek,
Yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt edebilecek,
Kalite iyileştirme ekiplerinin çalışmalarını yönlendirebilecek,
Kalite iyileştirme modellerini açıklayabilecek,
Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilecek,
Akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödüllerini açıklayabilecek,
Temel hasta güvenliği kavramlarını tanımlayabilecek.
Sağlık hizmetlerinde kalitenin anlamını kavrayabilecek,
Dersin İçeriği
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı, Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Ekip Çalışması, Sürekli İyileştirme, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar, Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri, Hasta Güvenliği
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
121
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Prof.Dr. Sıdıka KAYA, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, AÖF Matbası, Eskişehir, 2013
Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010.
Doç. Dr. Selma SÖYÜK Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ DERS KİTABI,2019.
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. Sıdıka KAYA, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, AÖF Matbası, Eskişehir, 2013
Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010.
Doç. Dr. Selma SÖYÜK Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ DERS KİTABI,2019.
Materyal
Dokümanlar
Prof.Dr. Sıdıka KAYA, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, AÖF Matbası, Eskişehir, 2013
Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010.
Doç. Dr. Selma SÖYÜK Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ DERS KİTABI,2019.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
2
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2