of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-216
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste özel ve kar amacı gütmeyen işletmeler için hizmet pazarlaması ilkelerini temel alınacaktır. Ürün ve hizmetlerin pazarlanması arasındaki farklılıklar ele alınarak hizmet organizasyonlarındaki pazarlama faaliyetleri analiz edilecek, tüketicilerin satın alma davranışlarını anlamaya yönelik gereksinimlerde ortaya konulacaktır. Sonuç olarak, hizmet sektörlerinde tüketici davranışlarını en iyi şekilde anlamaya bu ders yardımcı olacaktır.
Dersin Hedefleri
Hizmetler ve ürünler arasında tüketici davranışlarıyla ilgili genel farklılıkları gözden geçirerek açıklayabilmek, Karar verme süreçlerinde tüketici davranışlarını anlamak Hizmet kalitesini güçlendirmede tüketici odaklı psikolojiyi anlamak, Hizmetlerde tüketici davranışlarının, grupların ve kültürün rolünü anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hizmetler ve ürünler arasında tüketici davranışlarıyla ilgili genel farklılıkları gözden geçirerek açıklayabilir Karar verme süreçlerinde tüketici davranışlarını anlar Hizmet kalitesini güçlendirmede tüketici odaklı psikolojiyi anlar Hizmetlerde tüketici davranışlarının, grupların ve kültürün rolünü anlar
Dersin İçeriği
Hizmet Pazarlarını, ürünleri ve müşterileri anlamak, Hizmet ekonomilerinde pazarlamayla ilgili yeni bakış açılarını ve tüketici davranışlarını anlamak; Hizmet Modelini Yapılandırmak: Hizmet Kavramını geliştirmek: Temel ve Destekleyici Bileşenler; İş Modellerini Keşfetmek: Fiyat Ve Gelir Yönetimi; Müşteri Eğitimi,Tutundurma ve Değer Yaratma; Rekabetçi Pazarlarda Hizmetlerin Konumlandırılması; Müşteri Arayüzünü Yönetmek: Hizmet Süreçlerini Tasarlamak ve Yönetmek; Verimlilik Kapasitesine Göre Talebi Dengelemek; Hizmet Çevresi; Hizmet Pazarlaması Stratejileri; Rekabetçi Üstünlük İçin Hizmet İşgörenlerini Yönetmek; Karlı Hizmet Stratejilerini Uygulamak: İlişkileri Oluşturmak Ve Müşteri Sadakatini Yapılandırmak; Hizmet İyileştirmeyi Başarma Ve Müşteri Geribildirimini Elde Edebilme; Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ve Verimlilik; Değişim Yönetimi ve Hizmet Liderliği
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing, Pearson Higher Education, London.
Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması, Ekin Ya. Bursa
Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması, Beta Ya. İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
1
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2