of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-219
Medikal Firma İşletmeciliği
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere sağlık endüstrisinin önemli bir girdisini oluşturan medikal sanayi sektörü hakkında bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlar.
Dersin Hedefleri
Tıbbi cihaz satış yönetmeliği kavramak
Medikal sektörün sorunlarını ve çözüm önerileri tartışabilmek
Medikal firma yöneticiliği hakkında bilgi ve beceriyi kazanabilmek
Medikal Sanayi Sektörünün Alt Sektörlerini Tanımak
Medikal Sarf Malzemeleri,Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları,Medikal Dişçilik Alet ve Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek
Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar,Medikal Tedavi Edici Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tıbbi cihaz satış yönetmeliği kavramak
Medikal sektörün sorunlarını ve çözüm önerileri tartışabilmek
Medikal firma yöneticiliği hakkında bilgi ve beceriyi kazanabilmek
Medikal Sanayi Sektörünün Alt Sektörlerini Tanımak
Medikal Sarf Malzemeleri,Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları,Medikal Dişçilik Alet ve Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek
Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar,Medikal Tedavi Edici Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek
Dersin İçeriği
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ?Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, Türkiye Tıbbi Cihazı Yönetmeliği Optisyenlik Müesseleri, Medikal Sarf Malzemeler, Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları, Medikal Dişçilik, Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar, Medikal Tedavi Edici Cihazlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Samsun Medikal Sanayi Sektörü Mevcut Durum Analizi,
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ?Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
3
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2