of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-220
Sağlık Kurumlarında Denetim
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehmet Çabuk
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin sağlık kurumlarındaki denetim ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
Öğrencilere denetim süreçleri ve türlerinin kavratılması
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin denetim tanımını ve türlerini açıklayabilmesi
Denetim ile ilgili organizasyonları bilmesi
sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre denetlendiğini bilmesi
Denetim ile ilgili mevzuatları öğrenmesi
Denetim sürecinde sağlık kurumlarının sorumluluklarını bilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler denetim tanımını yapar ve türlerini açıklayabilir
Denetim ile ilgili organizasyonları bilir
sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre denetlendiğini bilir
Denetim ile ilgili mevzuatları öğrenir
Denetim sürecinde sağlık kurumlarının sorumluluklarını bilir
Dersin İçeriği
Denetimin tanımı ve amacı, Sağlık kurumlarının çeşitleri, Denetimle ilgili sağlık mevzuatları, Denetleme kriterleri, denetleme formları, Denetleme sürecinde yapılması gerekenler, kamu ve özel hastanelerde denetim
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
2
24
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
2
24
Ödev
1
40
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
108
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Sağlık bakanlığı denetim mevzuatı, Teftiş kurulu denetim rehberi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
3
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3