of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-223
Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Yöntemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık hizmetleri finansman sistemlerini, sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, gönüllü sigorta seçimi, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkilerini, sağlık sigortası yapılarını; özel sigorta ve sosyal sigorta mantığını, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkilerini, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı (hastane, hekim, dişcilik ve ruh sağlığı hizmetleri) ve sağlık üzerine etkisini, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığının durumunu ve diğer ülkelerden alınacak dersleri ve anahtar ilkeleri ve sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeleri bilecektir.
Dersin Hedefleri
1) Sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini bilmek
2) Sigortalıların sağlık hizmetlerini kullanımını bilmek
3) Özel sigorta, sosyal sigorta kavramlarını bilmek
4) Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortacılığının durumunu bilmek
5) Sağlık sigortacılığı ile ilgili sorunları ve reform çabalarını bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini bilir,
2) Sigortalıların sağlık hizmetlerini kullanımını bilir,
3) Özel sigorta, sosyal sigorta kavramlarını bilir,
4) Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortacılığının durumunu bilir.
5) Sağlık sigortacılığı ile ilgili sorunları ve reform çabalarını bilir.
Dersin İçeriği
....................
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
111
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
İsa Karakaş, Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
1
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
1