of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Aşçılık İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ASC-3103
Hijyen Sanitasyon
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek.
Temel kavramları tanımlamak
Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek
Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Dersin Hedefleri
İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek.
Temel kavramları tanımlamak
Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek
Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek.
Temel kavramları tanımlamak
Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek
Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Dersin İçeriği
İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak. Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek.
Temel kavramları tanımlamak
Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek
Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Atamer, M., “Süt Endüstrisinde Sanitasyon”, AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Doç. Dr. Semra Kayardı. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. 2005 yılı basımı, 212 sayfa kitap. 2. Baskı
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
0
2
Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
0