of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Aşçılık İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ASC-3107
Mutfak Kalite Yönetimi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Atilla GÖKDEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mutfakta Kalite Yönetimi dersinde öğrencilere mutfakta gıda maddelerinin kalite kontrollerini yapılması, doğru satın alma teknikleri, doğru depolama teknikleri,depo kontrollerini yapılması ve besinleri saklama yöntemlerinin öğretilmesi ve konular ile ilgili bilgi ve beceri yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Mutfakta Kalite Yönetimi dersinde öğrencilere mutfakta gıda maddelerinin kalite kontrollerini yapılması, doğru satın alma teknikleri, doğru depolama teknikleri,depo kontrollerini yapılması ve besinleri saklama yöntemlerinin öğretilmesi ve konular ile ilgili bilgi ve beceri yeterliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Mutfakta gıda maddelerinin kalite kontrolünü yapmak
2. Gıda maddelerinin doğru satın alımını yapmak
3. Yiyecekleri kuru depolarda depolamak
4. Yiyecekleri soğuk depolarda depolamak
5. Depo kontrolleri yapmak
6. Gıdalar maddelerinin hijyenik,uygun ortam ve koşullarda hazırlanması ve pişirilmesini sağlamak
7. Besinleri işleyerek saklamak
Dersin İçeriği
1. Mutfakta yemeklerin kalite kontrolü ve Besin hazırlama ve pişirmede hijyen

2. Yemeklerden numune alma ve Mutfakta Hizmetlerin kalitesini değerlendirme

3. Gıda maddelerinin depo giriş-çıkış kontrolleri

4. Depoların fiziki özelliklerini planlaması
Depoların ısı kontrolleri

5. İşlenmemiş yiyeceklerin depolanması

6. İşlenmemiş yiyecekleri depolaması

7. Hazırlanmış yiyeceklerin depolanması
Donmuş gıdaların depolanması

8. Besinlerin Soğutma Yöntemiyle Saklanması
Besinlerin Dondurma Yöntemiyle Saklanması
Besinlerin Tuzlanarak Saklanması

9. Besinlerin Baharatla Saklanması

10. Besinlerin Şekerle Saklanması

11. Besinlerin Kurutularak Saklanması

12. Besinlerin Konserve Yapılarak Saklanması

13. Besinlerin Konserve Yapılarak Saklanması

14.Besinlerin Fermente Edilerek Saklanması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
GIDA TEKNOLOJİSİ PROF.DR. SIDIKA BULDUK DETAY YAYINCILIK ANKARA,2016
MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ AYHAN GÖKDEMİR DETAY YAYINCILIK ANKARA,2009
Diğer Kaynaklar
internet
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 
2
Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.