of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-3103
İşletme Bilimine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nesrin Şalvarcı Türeli
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİNÇ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Son yıllarda yönetim uygulamalarında oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgi teknolojisi alanında meydana gelen yeni gelişmeler toplumları ve işletmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayarların ve kablosuz iletişim araçlarının işletmelerde ve evlerde her kesim tarafından yaygın biçimde kullanılması ile birlikte yeni iş yapma yöntem ve teknikleri ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetlerin ötesinde, üretim faktörleri de günümüz dünyasında daha serbest bir biçimde hareket etmektedir. Dünya küreselleşmenin etkisi altındadır.
Bu derste, çeşitli kaynakların bir araya getirilerek toplumun gereksinimi olan mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili çeşitli faaliyet ve işlevlerin yapıldığı bir örgüt, kurum, kuruluş olarak ele alıp bu kurumda yapılan faaliyetlerle ve işlevlerle ilgi olarak bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş yaşamı ve işletme, günümüzde iş dünyası, Girişimciler, Yöneticiler, çalışanlar, işletmenin dış çevresi.
İşletme türleri, işletmelerin yasal yapısı, Kâr amaçlı işletmeler, Kâr amaçlı olmayan işletmeler, İşletmeler arası işbirlikleri.
Ülkelerarası ticaret ve aşamaları, engelleri.
Yönetim, İnsan kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finans yönetimi, Üretim yönetimi, Pazarlama Yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek
DK2
İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavramak
DK3
İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz etmek
DK4
Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz etmek
DK5
İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz etmek
DK6
Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz etmek
DK7
Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanımak
DK8
Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak