of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-3104
İnsan Kaynakları Planlaması
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL BAYER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Teorik bilgiler ve uygulama örnekleri çerçevesinde öğrencilerin özel sektör ve kamu yönetiminde geçerli olan insan kaynakları yönetimi ilkeleri ve yöntemlerini kavramalarını sağlamak
Dersin Hedefleri
Örgütsel verimlik ve başarı için özel sektör ve kamu kurumlarının yönetiminde insan kaynakları planlamasının öneminin anlaşılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
başarılı bir insan kaynakları yönetimi için gerekli teorik uygulamaya dayalı bilgiler
Dersin İçeriği
Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş, Personel Planlaması, Personel Alma Yöntemleri ve Koşulları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, Personelin Değerlendirilmesi, Hizmet İçi Eğitim Metotları, Personelin Ücretlendirilmesi, Örgütsel Sosyalizasyon, Personelin Yükseltilmesi, Kariyer Planlaması, Liderlik ve Motivasyon, Örgütsel İletişim, Şikayet ve Disiplin
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Ömer Faruk AKYÜZ “Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması”, Sistem Yayıncılık, İstanbul (2001),
2.Tuğray KAYNAK, “İnsan Kaynakları Planlaması”, Alfa Yayıncılık, İstanbul (1996
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
0