of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-808
Kariyer Planlama
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kariyer planlama, kişinin ilgilerini, yeteneklerini, kişiliğini, becerilerini ve değerlerini temel alan
kişinin kendisine ‘uygun’ kariyer yolunu keşfetme ve kararlar verme sürecidir
Bir insanın bilgi, beceri, davranış ve tutumlarını kullanarak, toplum içinde aldığı iş rolüne ilişkin
beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmek için eğitim görmesini ve böylece sahip
olduğu bilgi, yetenek ve çalışma arzusunu daha da geliştirmesini kapsar.
Dersin Hedefleri
Kariyer planlama, kişinin bilgi, beceri, davranış, ilgi, yetenek, değer ve tutumlarının farkına varmasıyla başlar
Geleceğine yönelik duygu, arzu, beklenti, amaç ve iş rollerini belirlemesini kapsar.
Bütün bunları değerlendirerek eğitim planları ile ilgili kararlar alması ile devam eder.
Böylece sahip olduğu bilgi, beceri ve çalışma arzusunu daha da geliştirmeyi hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bireysel vizyonu belirleme
Kariyer hedeflerini belirleme,
İlgi, tutum ve temel becerileri belirleme,
İşe ilişkin öncelikleri belirleme
Özgeçmiş hazırlama
Mesleki yenilikleri takip etme,
Dersin İçeriği
Kariyer Planlama, kişinin gelecekte beklediği yaşam istediğine bağlı olarak ortaya koyduğu
hedeflere ulaşması için bir süreç tasarlaması anlamına gelmektedir. Bu anlamda dersin içeriği öğrencilerin geleceklerine ilişkin planlamalarına yardım ve destek olmaya yarayacak bilgileri içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
76
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi