of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:21.02.2024 15:49:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3104
Tedarik Zinciri Yönetimi
3,0
3,0
4,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Senirkent Meslek Yüksekokulu
E-Posta
senirkentmyo@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba: 13:00-14:30
İş Telefonu
02465112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır. Bu konuda dünya ve ülkemizde çok çeşitli teknoloji, sistem ve yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Programın amacı, söz konusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Tedarik Zinciri nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Tedarik Zinciri süreçleri, Tedarik Zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı, Tedarik Zincirlerinde stok planlama ve yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:21.02.2024 16:31:00)
DK1
Tedarik zincirinin temel kavramlarını anlama ve açıklama yeteneği kazanma.
DK2
Talep tahmini yöntemleriyle satış ve operasyon planlaması kavramlarını öğrenme ve uygulama becerisi geliştirme.
DK3
Tedarik planlaması süreçlerini anlama ve bu süreçleri yönetme becerisi kazanma.
DK4
Stok yönetimi prensiplerini anlama ve etkin stok yönetimi stratejileri geliştirme yeteneği kazanma.
DK5
Tesis yeri seçimi sürecini anlama ve optimal tesis yerleri belirleme becerisi kazanma.
DK6
Tedarik zincirinde performans ölçümü metodolojilerini öğrenme ve uygulama yeteneği geliştirme.
DK7
Üretim, dağıtım, depolama, elleçleme ve ambalajlama süreçlerini yönetme ve iyileştirme becerisi kazanma.
DK8
Taşımacılık yönetimi prensiplerini öğrenme ve taşımacılık operasyonlarını optimize etme yeteneği kazanma.
DK9
Bilgi yönetimi ve iletişim stratejilerini anlama ve tedarik zinciri süreçlerinde etkili iletişim becerisi kazanma.
DK10
Tersine lojistik süreçlerini ve dış kaynak kullanımının avantajlarını ve dezavantajlarını anlama ve dış kaynak kullanımı stratejileri geliştirme yeteneği kazanma.