of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:06.03.2024 12:23:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3108
Ulaştırma Sistemleri
2,0
2,0
2,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO 418 nolu oda
E-Posta
bayrambayrakci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13:30-15:30
İş Telefonu
(246) 511 27 3939
Dersin Amacı/Hedefleri
Ulaşım gereksinimini ve ulaştırma kavramını tanımlayabilecek, ulaştırmanın önemini ve yararlarını açıklayabilecek, ulaştırma türlerini sıralayarak her birinin önemini açıklayabilecek ve ulaştırmanın ekonomik - ticari sonuçları ile lojistik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Farklı ulaştırma sistemlerini, lojistik penceresinden bakarak, ele alınmıştır. Ulaştırma türlerini basit ve mümkün olduğunca anlaşılır biçimde tanıtıp; özelliklerini, üstün ve zayıf yanlarını açıklayarak, bunları birbirleriyle kıyaslanmıştır. Ayrıca Ulaştırma türlerinin lojistikle ilişkisini ortaya koyulmuştur.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
50
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:16.01.2023 10:42:00)
DK1
Ulaşım gereksinimini ve ulaştırma kavramını tanımlayabilecek
DK2
Ulaştırmanın önemini ve yararlarını açıklayabilecek
DK3
Ulaştırma türlerini sıralayarak her birinin önemini açıklayabilecek
DK4
Ulaştırmanın ekonomik – ticari sonuçları ile lojistik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek
DK5
Karayolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre üstünlüklerini ve ülke ekonomisine katkısını gösterebilecek
DK6
Demiryolu taşımacılığını açıklayabilecek
DK7
Hava taşımacılığına ilişkin temel kavramları ve sektörün bileşenlerini tanımlayabilecek
DK8
Deniz taşımacılığının önemi ve diğer taşımacılık türlerine göre avantajlarını gösterebilecek
DK9
Diğer taşımacılık türlerinden boru hattı taşımacılığını tanımlayabilecek ve taşımaya konu olan hammadde ve ürünleri açıklayabilecek
DK10
Ulaştırma türlerinin entegrasyon gereksinimini ve önemini açıklayabilecek