of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:16.02.2024 09:18:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3112
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3,0
3,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO 418 nolu oda
E-Posta
bayrambayrakci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi günleri saat:14:00-16:00 arası
İş Telefonu
0245112739
Dersin Amacı/Hedefleri
İş hukukuna ilişkin temel ilkelerin ve bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye yönelik teorik ve pratik bilgilerin öğrenci tarafından edinilmesi amaçlanır. Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak, ilgili mevzuat doğrultusunda sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığından, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından doğan haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; iş hukukunun temel ilke ve kavramları, iş sözleşmelerinin unsurları, türleri, işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesi ve iş sözleşmesini fesih dışında sona erdiren haller, iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları, iş hukukunda çalışma sürelerinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar anlatılmaktadır. Ayrıca toplu iş hukukuna ilişkin kavram ve meseleler ele alınmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunun konusu ve amacı, Türkiye’deki sosyal sigorta türleri, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigortalara ilişkin işverenin yükümlülükleri ve sorumluluğu gibi konular da derste ele alınan diğer temel meselelerdir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
40
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:13.03.2024 17:48:00)
DK1
Bireysel ve Toplu İş Hukukunun temel kavramlarını bilir.
DK2
Bireysel ve toplu iş ilişkilerinin hukuki boyutlarını öğrenir.
DK3
Ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne dair teorik ve pratik bilgiye sahip olur.
DK4
Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıyarak, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olur.
DK5
Sendikalar kanunun temel kavram ve kurumlarını tanıyarak uyuşmazlıkların çözümüne yönelik teorik bilgiye sahibi olur.