of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:01.11.2023 19:56:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3113
Genel Ekonomi
3,0
3,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO 418 numaralı oda
E-Posta
bayrambayrakci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı günleri saat:14:00 -16:00 arası
İş Telefonu
0 246 511 27 39
Dersin Amacı/Hedefleri
Temel mikro ve makro iktisadi kavramları öğrenmek, ekonominin bütününün işleyiş mekanizmasını anlamak, hanehalkı ve firmaların iktisadi kararlarını verirken iktisat teorisinden yararlanmalarını sağlamak, piyasaların işleyişi ve piyasa çeşitleri, devletin ekonomideki rolü, maliye ve para politikalarının ekonomideki önemini kavramak.
Dersin İçeriği
Mikro İktisat Konuları: Kıtlık sorunu, Üretim Olanakları Eğrisi, Talep ve Arz teorisi, Piyasa dengesi ve dengeden sapmalar, Talep ve arz esnekliği, Fayda teorileri, Tüketici dengesi, Üretim Teorisi, Üretim maliyetleri, Piyasalar(Tam rekabet, aksak rekabet piyasaları).
Makro İktisat Konuları: Milli gelir analizi (GSYİH hesaplanması, temel kavramlar, Milli gelir denge analizi), Büyüme hızı, Tüketim, tasarruf ve yatırım harcamaları, Para; tanım, fonksiyonları, Enflasyonun nedenleri ve çeşitleri, işsizlik, Para ve maliye politikaları.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
30
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:16.02.2024 10:59:00)
DK1
Fırsat maliyeti, kıtlık, etkinlik, normatif ve pozitif iktisat gibi iktisadın temel kavramları ile ülkelerin üretim imkanlarını nasıl analiz edeceklerini öğrenebilecek.
DK2
Mal ve hizmet piyasalarının işleyişini anlamak için arz ve talep modelinin nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
DK3
Çeşitli arz ve talep esnekliklerinin nasıl hesaplanacağını, bunların mal ve hizmet piyasalarının yapısını irdelemek için nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
DK4
Üreticilerin maliyet minimizasyonu, tüketicilerin de fayda maksimizasyonu ile ilgili davranışlarının nasıl analiz edileceğini öğrenebilecek.
DK5
Başta tam rekabet piyasası olmak üzere, tekel, tekelci rekabet ve oligopol gibi ürün piyasalarında firmaların davranışlarını analiz edebilecek.
DK6
Makro ekonomik göstergeler hakkında bilgi sahibi olur(Büyüme hızı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, faiz oranı, cari denge oranı vb.)
DK7
GSYIH’yi tanımlayabilecek ve toplam harcamaların neden toplam gelire eşit olduğunu açıklamak için dairesel akım şemasını kullanabilecektir.
DK8
Konjonktürü, iş gücü piyasasını ve fiyat düzeyini takip edebilecektir.
DK9
Toplam arz ve toplam talebi makroekonomik analizlerde kullanabilecektir.
DK10
Tam istihdamda ekonomiyi yorumlayabilecek, Maliye Politikasını betimleyebilecek, Para piyasasını tanımlayabilecektir.