of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.03.2024 01:05:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3114
Yönetim ve Organizasyon
3,0
3,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Senirkent MYO
E-Posta
mustafademiralay@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.30- 16.30
İş Telefonu
0246 511 27 39
Dersin Amacı/Hedefleri
Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
Dersin İçeriği
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:29.03.2023 15:05:00)
DK1
Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilir ve sorgulayabilir.
DK2
Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir.
DK3
Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir.
DK4
Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir.
DK5
Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.
DK6
Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir.
DK7
Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir ve değerlendirip uygulayabilir.
DK8
Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.