of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:16.02.2024 09:19:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3158
Türkiye Ekonomisi
3,0
3,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO 418 nolu oda
E-Posta
bayrambayrakci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi günleri saat 14:00-16:00 arası
İş Telefonu
0246 5112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Cumhuriyet öncesi dönemden devreden önemli ekonomik sorunları,
Türkiye Ekonomisini tarihsel gelişme süreci içerisinde incelemek. Özellikle 1980 öncesi ve sonrası ekonomi politikalarında ortaya çıkan değişmeleri nedenleriyle birlikte öğrenmek.
Türkiye’nin AB ile ilişkilerini ortaya çıkaran süreç ve ilişkiden kaynaklanan sorunları, Türkiye’nin ortak AB politikalarını uygulamada elde ettiği kazanımları ve yaşadığı problemleri ortaya koymaktır.
Ayrıca, Türkiye’nin tam üyeliği bağlamında fırsat ya da sorun kaynağı olabilecek diğer konular gözden geçirilecektir.
Dersin İçeriği
Osmanlı Devletinin Avrupa Devletleriyle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları(1838) ve Sonuçları
Cumhuriyet öncesi dönemden devreden önemli ekonomik sorunlar(1908-1922)
1923-1932 Dönemi : Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu, ekonomik toparlanma ve ulusal ekonomi politikalarının doğuş yılları
1933-1939 Dönemi: Korumacı ve devletçi sanayileşme
1940-1945 Dönemi: II.Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisi Uygulamaları
1946-1953 Dönemi: İkinci Dünya savaşı sonrası dışa açılma ve liberal ekonomi politikaların başlangıç yılları
1954-1961 Dönemi: Ekonmide Tıkanma Yılları
1962-1979 Dönemi: İthal İkameci ve Planlı kalkınma yılları
1980-1989 Dönemi: Sermayenin karşı saldırısı:Dünyada ve Türkiye’de Neoliberalizm Rüzgarı
Dışa açılma (ihracata dayalı büyüme) ve yapısal dönüşüm yılları
1990-2001 Dönemi: İstikrarsızlık ve Kriz Yılları-Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi
İkiz Açık sorunu-1994 Krizi 5 Nisan Kararları ve Sonuçlarının Analizi
2000 yılı enflasyonla mücadele program ve 2001 Krizinin Sonuçları
2002:”Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”
2003-2008: Uluslararası Konjonktür ve Türkiye Ekonomisi
2009 Küresel Finans Krizi ve Türkiye Ekonomisi
2010-15 Arası Türkiye Ekonomisi:Büyüme, İşsizlik, Cari Açık ve Dış Borç sorunları
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Genel değerlendirilmesi
AB’nin felsefi temelleri- Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu. AET’nin Kuruluşu ve tarihsel genişleme süreci.
Türkiye ve AB İlişkilerinin tarihsel gelişim süreci.
Helsinki Zirvesi sonrasındaki gelişmeler.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
40
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:13.02.2024 12:58:00)
DK1
Türkiye’nin temel sosyal ve ekonomik göstergelerini yorumlamanın yanı sıra ekonomik ve beşeri (insani) kalkınma (gelişmişlik) ile ilgili gelişmeleri analiz edebilmek.
DK2
Milli gelir düzeyi, gelir dağılımı ve ekonomik büyüme ilgili gelişmeleri açıklayıp uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek.
DK3
Kamu ekonomisi ile ilgili gelişmeleri açıklayıp, maliye (gelir ve harcama) politikası uygulamalarını yorumlayabilmek.
DK4
Üç temel sektördeki (tarım, sanayi ve hizmetler) gelişmeleri açıklayarak Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümü dönemlere göre tanımlayabilmek.
DK5
Türkiye’deki ekonomik krizleri ve alınan istikrar kararlarını açıklayıp, izlenen ekonomi politikalarını (özellikle para politikalarını) değerlendirebilmek.
DK6
Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri ile ilgili göstergelerdeki gelişmeleri açıklayıp, izlenen politikaları analiz edebilmek.