of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.03.2024 01:05:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
LOJ-3201
Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık
3,0
3,0
5,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO 315 nolu oda
E-Posta
mustafademiralay@isparta.edu.tr

Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.30- 16.30
İş Telefonu
(246) 5112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası lojistik ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak ve bu alanda uzmanlaşmak isteyecek kişilere detaylı bilgilere ulaşabilecekleri kaynaklar yardımıyla yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste; ulaştırma sistemleri, uluslararası taşımacılık yönetimi, uluslararası satın alma ve tedarik stratejileri, envanter yönetimi, depolama sistemleri, lojistik bilişim sistemleri, sürdürebilir lojistik ile uluslararası lojistikte diğer konular işlenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:29.03.2023 15:05:00)
DK1
Ulaştırma sistemlerinin genel yapıları ve işlevlerini açıklayabilecek
DK2
Ulaştırma hizmetlerinin lojistik sistemlerindeki yeri ve önemini ifade edebilecek
DK3
Uluslararası taşımacılık hizmetleriyle yerel ve bölgesel taşımacılık hizmetlerinin farklarını ayırt edebilecek
DK4
Lojistik sistemlerinde ulaştırma hizmetinin yönetimi ve ilgili karar süreçlerini tanımlayabilecek
DK5
Taşıma türleri ve farklı yüklerin taşıma türlerine uygunluğunu belirleyebilecek
DK6
Ulaştırma ekonomisinin temel ilkeleri ve çalışma mekanizmasını ifade edebilecek
DK7
Uluslararası taşımacılığın ne olduğu ve kim tarafından yapıldığını tanımlayabilecek
DK8
Taşıma ve depo yönetiminin temellerini açıklayabilecek
DK9
Taşımacılıkta karşılaşılan karar problemlerini ifade edebilecek
DK10
Lojistikte sigortalama ve gümrüklemenin önemini açıklayabilecek