of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:29.01.2021 00:32:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
BYA-815
Küreselleşme
2,0
2,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Meriç Pehlivan
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
İleride kariyer geliştirecek olan öğrencilere yönelik olarak gerekli temel pazarlama kavramlarının ve mikro ekonomik kuramların benimsetilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması düşünülmüştür. Bu dersin amacı küresel pazarlama alanında başarılı bir kariyer için öğrencilere gerekli bilgi gereksinimlerini sağlamaya yöneliktir. Dönem sonunda öğrenciler uluslar arası bağlamda işletmelerin pazarlama yeteneklerini analiz ederek çözümleyebileceklerdir. Ders genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çağdaş ekonomilerdeki pazarlamanın rolünü incelemeye yöneliktir. Daha sonra pazarlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik makro çevresi analiz edilerek yorumlanacaktır. Üçüncü bölümde küresel pazarlama planlaması, ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak özel hizmetler ve endüstriyel pazarlama konuları rekabetçi üstünlük bakış açısıyla işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilerek incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu ders işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi üstünlüğü elde etmesi ve sürdürebilmesi için tasarlanmış stratejileri değerlendirmek, uygulamak ve formüle edebilmeye yönelik küresel pazarlamada kullanılan araçlar, teknikler ve kuramlar ile ilgilidir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.01.2024 20:08:00)
DK1
Küreselleşmenin kavramsal planı
DK2
Küreselleşen dünyaya adaptasyon
DK3
Küreselleşmenin yenidünya düzenindeki önemi
DK4
Eğitimin küreselleşmesi
DK5
Küreselleşmenin askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak ülkeleri ve bölgeleri nasıl yeniden şekillendirdiği konusunda güncel örnekler verilecektir.