of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAS-101
Temel Sigortacılık İşlemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sigorta sektörü ve sigortacılık hakkında bilgilere sahip olmak, kullanılan sigorta belgelerini tanımak ve doldurabilecek düzeye gelmek. Bir sigorta şirketinde gerçekleştirilen işlemleri öğrenmek. Acente ve broker nasıl olunur? Hangi sınavlara girilmeli, hangi sertifikalar alınmalı gibi teknik bilgilerin kavramak.
Dersin Hedefleri
Sigortacılıkta kullanılan belgelerin özelliklerini kavramak Sigortacılıkta kullanılan belgelerin kurallara uygun doldurulmasını öğrenmek Sigortacılık ile ilgili hesaplama işlemlerini yapmalarını sağlamak Sigorta işletmelerini tanımaları ve özelliklerini kavramalarını sağlamak Sigortacılık ile ilgili hukuk kurallları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sigortacılıkta kullanılan belgelerin özelliklerini kavrar Sigortacılıkta kullanılan belgelerin kurallara uygun doldurulmasını öğrenir Sigortacılık ile ilgili hesaplama işlemlerini yapar Sigorta türlerinin özelliklerini kavrar Sigorta işletmelerini tanır ve özelliklerini kavrar
Dersin İçeriği
Sigorta kavramı, Risk ve türleri, Sigortacılıkta kullanılan belgeler, Sigorta Türleri, Sigorta Şirketleri, hukuki anlamda sigorta, sigorta sözleşmesi, sigortanın tarafları, sigortacılıktaki etik kurallar, sigorta tarihçesi, mal sigortaları, can sigortaları, bireysel emeklilik sigortası, hayat sigortası, zorunlu trafik sigortası, doğal afet sigortaları kurumu
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
130
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Erdem Kırkbeşoğlu, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Gazi Kitapevi, 2.Baskı, 2015.
Diğer Kaynaklar
Erdem Kırkbeşoğlu, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Gazi Kitapevi, 2.Baskı, 2015.
Materyal
Dokümanlar
Erdem Kırkbeşoğlu, Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Gazi Kitapevi, 2.Baskı, 2015.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
0
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
0