of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAS-103
Temel Bankacılık İşlemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Finansal sistemi faaliyet gösteren temel kurumları çerçevesinde tanımak; bankacılığın temellerini anlamak.
Dersin Hedefleri
Finansal sistemi tanımak
Banka türlerini tanımak
Bankaların temel faaliyetlerini öğrenmek
Bankaların risklerini anlamak
Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, faktöring, leasing, forfaiting şirketleri, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Finansal sistemi tanır
Banka türlerini ve fonksiyonlarını anlar
bankaların temel faaliyetlerini bilir
bankaların risklerini ve nasıl yönetileceğini bilir
banka dışı finansal kurumları ve faaliyetlerini bilir
Dersin İçeriği
Finansal sistem, bankaların türleri, bankaların fonksiyonları, temel bankacılık faaliyetleri, banka bilançolarının analizi, bankaların menkul kıymet işlemleri, bankaların dış ticaret işlemleri, banka riskleri ve yönetimi, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, faktöring, forfaiting, leasing, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
144
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı. Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2.Baskı,2017.
Mehmet Takan ve Melek Acar, Bankacılık, Nobel, 8. Baskı, 2018.
Diğer Kaynaklar
Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı. Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2.Baskı,2017.
Mehmet Takan ve Melek Acar, Bankacılık, Nobel, 8. Baskı, 2018.
Materyal
Dokümanlar
Mehmet Vurucu ve Mustafa Ufuk Arı. Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Seçkin, 2.Baskı,2017.
Mehmet Takan ve Melek Acar, Bankacılık, Nobel, 8. Baskı, 2018.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
0
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
0