of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAS-106
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Kader TÜRKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Prof Dr. Durmuş ACAR, Doç Dr. İsmail BEKÇİ, Doç Dr. Hayrettin USUL.
ÖRTEN, Remzi ve Aydın KARAPINAR (2009), Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
KIZIL, Ahmet (1998), Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi. İstanbul: Der Yayınları.
SEVİLENGÜL, Orhan (2009), Genel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi.
AKDOĞAN, Nalan ve Nejat TENKER (2001), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
ÇABUK,A. Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Dora Yayınları, 2009
Dersin Amacı
Muhasebe bilgi sisteminde yer alan bilgilerin dolayısıyla temel mali tablolarda yer alan bilgilerin işletmenin gerçek durumunu yansıtması için yapılması gerekli faaliyetler ve düzenlemelerin incelenmesi
Dersin Hedefleri
1.Dönem sonunda hesapları kapatmayı öğrenebilme
2.Finansal tabloları analiz etmeyi öğrenebilme
3.Bir işletmenin finansal tablolarını hazırlamayı öğrenebilme
4.Aktif ve pasif hesapları değerleme bilgilerine ulaşabilme
5.Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre envanter çalışmalarındaki kuralları kavrayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler muhasebede dönem sonu işlemlerinin yapılması konusunda gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır
2.Öğrenciler yıl sonu mali tabloların düzenlenmesi konusunda gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır
3.Öğrenciler muhasebede dönem sonu işlemlerin yapılması konusundaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4.Öğrenciler muhasebede dönem sonu işlemlerinin muhasebe sürecindeki yeri ve önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır
Dersin İçeriği
Envanter ve değerleme hakkında genel bilgiler, bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesi, sonuç hesaplarının envanter ve değerlemesi, muhasebe kayıt hataları ve kayıt hatalarının düzeltilmesi, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi ve vaka analizleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
4
60
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
4
5
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
160
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
 
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme