of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAS-108
Bireysel Emeklilik Sistemi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Tuba GÜLAY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bireysel emeklilik sistemi ve uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
Bireysel emeklilik sistemi ve uygulamaları hakkında öğrencilerin detaylı bilgiye sahip olması ve bu sistemi en uygun şekilde tanıtabilmeleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkiye'deki bireysel emeklilik sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin yapısı ve uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
14
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
110
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hilal İlgin Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay yayıncılık, Ankara, 2012.
Tuba Gülay, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Sisteme Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017
Diğer Kaynaklar
Hilal İlgin Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay yayıncılık, Ankara, 2012.
Tuba Gülay, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Sisteme Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017
Materyal
Dokümanlar
Hilal İlgin Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay yayıncılık, Ankara, 2012.
Tuba Gülay, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Sisteme Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
 
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme