of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAS-269
Sermaye ve Para Piyasaları
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR. GÖR. NURİTTİN ARIKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Para ve Sermaye Piyasası alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünme ve problem çözme becerisini kazandırma, küresel gelişmeleri ve sorunları takip edebilme, güncel ekonomik sorunlar hakkında yorum yapabilme, finansal okur yazarlığı arttırmayı, türev ürünler hakkında bilgi sahibi olma ve para ve finans konularında akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektir.
Dersin Hedefleri
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde, sermaye piyasasında işlem gören araçlar,sermaye piyasasındaki faaliyetler, aracı kuruluşlar ve diğer kurumlar, halka açık anonim ortaklıklar, bu ortaklıkların özellikleri, hukuki statü ve kurumları; Türkiye'de sermaye piyasasında işlenen suçlar ve denetim mekanizmaları açıklanmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Finansal piyasaları sınıflandırabilme 2. Para ve sermaye piyasalarını ayırt edebilme 3.Para piyasası araçlarının neler olduğunu öğrenme ve ekonomik olarak ne anlama geldiğini kavrayabilme 4. Menkul kıymet çeşitlerini sıralayabilme 5. Borsa işlemlerini özetleyebilme 6. Yatırımcı yanılgılarını sınıflandırabilme. 7.Vadeli piyasa işlemlerinin ne olduğunu ve vadeli piyasa işlemleri araçları hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Sermaye kavramı ve çeşitleri, Sermaye piyasası hukukunun halka arz, halka açık şirket gibi temel kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve diğerlerinin kuruluş ve faaliyet şartları, SPK yapısı ve görevleri, sermaye piyasası ve borsaların kuruluş ve çalışma esasları, sermaye piyasası idari yaptırımları ve suçları üzerinde durulmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
130
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
0
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
0