of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-101
Jeoloji ve Arazi Bilgisi
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-ç Negiz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı gerekli temel bilgileri vermek ve uygulamalı olarak jeoloji terimlerini tanıtmaktır
Dersin Hedefleri
1) Doğayı sevmek
2).Yerkabuğundaki yer altı zenginliklerini aramak ve bulmak
3) Doğayı korumak
4)Doğal afetlere karşı duyarlı olmak
5) Çevre bilinci kazanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğayı sever
2).Yerkabuğundaki yer altı zenginliklerini arama ve bulma
3) Doğayı koruma
4)Doğal afetlere karşı duyarlı olma
5) Çevre bilinci kazanma
6) Arazi bilgisi kazanma
7) Jeolojik gelişmleri izler
8) Yeryüzündeki değişiklikleri algılar
Dersin İçeriği
Yeryüzünün oluşumu kısımları ve sıcaklığı, genel morfolojik özellikleri, yapısı yaşı ve son durumu, yeryüzünü oluşturan kayalar ve minerallerin materyal özellikleri, kristal elementler, kristalleşme süreçleri, minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, volkanik ve metamorfik kayaçlar, iç ve dış hareketlilik ve gezegenler, 2 Arazi uygulaması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
15
15
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
2
20
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Jeoloji Ders Notu, Mehmet Güvenç Negiz, 2006
Diğer Kaynaklar
Ketin, İ., 1998. Genel Jeoloji, Yerbilimlerine Giriş, İTÜ Vakfı Yayınları, No: 22, 563 s.
Karaman, M.E., 2002. Jeolojik Harita Bilgisi, Devran Matbaası, Ankara.
Karaman, M.E. ve Kibici Y., 2008. Temel Jeoloji Prensipleri, Belen Yayıncılık ve Matbaacılık, Ankara.
Tutkun, S.Z, 1999. Jeolojik Haritalar Ders Notları,Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Ders Notları Dizisi, No:5, 101 s.
Lutgens, F.K., 1998. Essentials of Geology. Prentice Hall New Jersey USA, 450p.
Atkin, B.C., Johnson, J. A., 1988. The Earth, Problems and Perspectives. Blackwell Scientific Publ., 428 p.
Demirtaş, R. ve Erkmen, C., 1997. Deprem ve Jeoloji, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, no: 52, Ankara, 379 s.
Barka, A., Altunel, E., Akyüz, S., Sunal, G., Hartleb, R., Uslu, O.B., Toroman, E., 2000. Yeryüzü ve Deprem, Boyut Yayın Grubu
Materyal
Dokümanlar
Topografik Haritalar, Jeolojik Haritalar ve Kesitleri
Ödevler
3
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
4
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
5