of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-108
Çalılar ve Otsu Bitkiler
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kursun amacı gerekli temel bitkileri vermek ve uygulamalı olarak otsu bitki taksonlarını tanıtmaktır
Dersin Hedefleri
1)Tür, türaltı ve türüstü kategorileri tanıtmak
2)Türkiye?nin flora bölgelerini tanıtmak
3)Türkiye?nin başlıca vejetasyon tiplerini tanıtmak
4)Türkiye?deki bazı otsu bitkileri tanıtmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitkilerin genel özelliklerini öğrenir.
2) İsimlendirme, flora, flora bölgeleri ve vejatasyon tiplerini öğrenir
3) Bazı familyaların önemli özelliklerini öğrenir.
4) Tür, türaltı ve türüstü kategorileri bilmek
5) Türkiye?nin flora bölgelerini tanımak
6)Poaceae, Aracaceae, Liliaceae, Amaryllıdaceae, Orchidaceae, Urticaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae
7) Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Euphorbiaceae,
8) Violaceae, Apiaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Primulaceae, Plumbaginaceae, Convovulaceae,
Dersin İçeriği
Organların Tanıtımı, isimlendirme, flora, Türkiye?nin fitocoğrafik özellikleri,Türkiye?nin vejetasyon tipleri, herbaryum, otsu bitkilerin genel özellikleri, familyalar için anahtar, familyaların botanik özellikleri, cinslerin botanik özellikleri, türlerin botanik özellikleri, havyanlar için besleyici olan bazı otsu bitkiler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
10
20
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
2
20
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yaltırık, F., Efe, A., 1989. Otsu Bitkiler Sistematiği, İ.Ü. Yayın No:3568, F.B.E. Yayın No: 3, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
1-Davis, P.H. 1965-1986. Flora of Turkey and The East Aegean Islands,Vol.1-10, at the University press, Edinburg.
2-Davis, P.H., Harper, P.C., Hedge, I.C., 1971. Distrubition Patterns in with Particular Reference to Endemism, Plant life and South-West Asia, Published by the Botanical Society of Edinburg-Aberdeen-Great Britain.
3-Davis, P.H., Cullen, J., 1979: The identicification of Flowering Plant Families, Cambridge University Press, London.
4-Baytop, A., 1998. İngilizce-Botanik Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Yayın No:4058, Eczacılık Fakültesi Yayın No:70, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
 
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek