of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-110
Bitkilendirme
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste bitki yetiştirme teknikleri ve ağaçlandırma yöntemleri anlatılmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bitki yetiştirme teknikleri ve ağaçlandırma yöntemlerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bitki yetiştirme teknikleri ve ağaçlandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
Dersin İçeriği
Fidanlık ve sera yerinin seçimi, Tohumdan üretim, Vejatatif üretim, Ağaçlandırma yöntemleri, Arazi hazırlığı, Dikim yöntemleri, Fidan kalitesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
20
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
GENÇ, M. 2005: Süs bitkisi yetiştiriciliği SDÜ Orman fakültesi yayın no: 55
Diğer Kaynaklar
ÜRGENÇ, S. 1998 : Ağaçlandırma Tekniği, ÜRGENÇ, S. 1998 : Ağaç ve Süs bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği
Materyal
Dokümanlar
Ders notu ve sunumlar
Ödevler
Ödev-1, Ödev-2
Sınavlar
Arasınav “Kapalı alan fidanlık işletmelerinde eşeyli üretme ve şaşırtma” konusuna kadar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
 
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek