of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-201
Korunan Alanlar Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Selin TEKOCAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere korunan alan yönetimiyle ilgili temel bilgi, yaklaşım ve uygulamaları aktarmaktır.
Dersin Hedefleri
1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenmek
2) Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları öğrenmek
3) Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenir
2) Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları öğrenir
3) Yönetim kavramı ve yönetimin temel işlevleri öğrenir
4) Türkiye?de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örneklerini inceler ve öğrenir
5)Türkiye?de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütlemeyi öğrenir
6) Türkiye?deki milli park, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarını öğrenir
7) Bir alan nasıl korunur bilir
8) Korunan alan planlaması yapabilir
Dersin İçeriği
Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları,Yönetim Korunan alanlar yönetimi : kapsam ve amaçlar, Korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme, Korunan alan yönetiminde yürütme ve denetim, Türkiye?de korunan alan yönetimi : yasal çerçeve ve örgütleme, Türkiye?de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri, Türkiye?deki Ulusal park ve doğal parklarına ilişkin uygulama örnekleri, Türkiye?deki Doğayı koruma alanları ve doğa anıtlarına uygulama örnekleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
30
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notları ve dersle ilgili mevcut diğer dokümantasyonlar
Diğer Kaynaklar
• Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Dicle Tuba KILIÇ ve Güven EKEN, Doğa Derneği, Ankara, 2004
• Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005.
• Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006
• BAŞKENT, E. Z., Orman Amenajman Planlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanması (Etçap) ve Uygulanmasına Yönelik Eylemler, Türk Ormancılığında Uluslar arası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular-Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık, 2005, Antalya.
• Isparta Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği Arşivi, 2001. Isparta İli Sınırları İçindeki Korunan Alanlar, 10s.
• BAKIR, Ö. 1985. Çayır ve Mera Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 947, Ders Kitabı: 272, ANKARA, 229s.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
0
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
0