of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-205
Avlakların Planlanması ve Yönetimi
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Hasan ÇULHACI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Avlak planı yapabilmek.
Dersin Hedefleri
1. Yaban hayatında avlak planlaması yapmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Avlak seçiminde dikkat edilecek hususları öğrenmek
2. Hayatta kalma eğrilerinin hazırlanmasını bilmek
3. Avlak planlamada planlamaya esas verilerin elde edilmesini öğrenmek
4. Avlak planlamaya esas türlerin genel özelliklerini bilmek
5. Verim gücü (bonitet) tablolarının hazırlanışını öğrenmek
6. Avlak planı oluşturulurken dikkat edilecek diğer hususları öğrenmek
7. Örnek avlak planı incelemek
8. Örnek avlak planı hazırlamak
Dersin İçeriği
Yer seçimi kriterleri, Hayatta kalma eğrileri, Planlamaya esas verilerin eldesi, Önemli çevre direnci faktörlerinin belirlenmesi, Çevre direncinin takdiri, Amaç populasyonun tanımlanması, Verim gücü (bonitet) tablolarının hazırlanması, Planın oluşturulması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Oğurlu, İ. Yaban Hayatı Amenajman Esasları (Ders notu)
Diğer Kaynaklar
Oğurlu, İ., 2008. Ülkemiz Av ve Yaban Hayatı Yönetimi Üzerine Görüş ve Öneriler, Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu, Antalya, 17-20 Nisan 2008, Sempozyum CD'si
Oğurlu, İ. 1993 Av Kaynaklarımızın Azalma Sebepleri ve Geliştirilmesi İmkanları I. Ormancılık Şurası, T.C. Orman BakanlığıTebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları, Cilt 2, 1-5 Kasım Ankara 121-132
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
1
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
1