of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-207
Kuşlar
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
13-Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Doğada kuşların önemli bir yeri vardır.Doğal dengenin devamında kuşlar büyük bir rol oynarlar.Bu ders ile öğrenciler kuşlar hakkında bilgi edinmekle beraber yapılacak uygulamalar ile kuş türlerini tanıyabilmeleri,karşılaştıkları tehlikeler ve çözüm önerilerinin öğretimesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Yaban hayatı kavramı anlatılarak Türkiye?nin yaban hayatı açısından önemli kuş türlerinin tanınmasının sağlanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kuşların genel özelliklerini bilirler
Türkiye kuş fanasının zenginliğini ve Türkiye?deki önemli kuş göç yollarını bilirler
Çevrelerindeki kuşları genel olarak tanımlayabilirler
Kuşların hayvanlar alemi içindeki yerini diğer omurgalı grupları ile olan akrabalık ilişkilerini bilirler
Kuşların korunmasının önemini ve Türkiye?deki önemli kuş alanlarını bilirler
Dersin İçeriği
Paleontoloji. Yapı ve işlev. Tüy yapısı ve renk değiştirme. Duyu ve davranışlar. Sesler ve ses çıkarma. Kuşların yayılışları. Göçler. Uçma. Besin ve beslenme. Kur yapma ve yuvalanma. Yumurtalar ve gençlik dönemi. Taksonomi ve adlandırma. Kuşların familya düzeyinde sınıflandırılması. Türkiye'nin kuşları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
20
20
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
1
20
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Oğurlu, İ., Şağdan, B., (2001). Türkiye?nin Önemli Av Hayvanlarının Biyolojisi ve Habitatları, Seminer Notları (Yayınlanmamış), İstanbul, 28 s.
Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Lars Jonsson, Christopher Helm, 1996.
Diğer Kaynaklar
Çanakçıoğlu, H. Mol, T., (1996). Av Hayvanları Bilgisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3648, 550 s İstanbul.
Demirsoy, A., (1992). Yaşamın Temel Kuralları - Omurgalılar /Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), I. Baskı, Meteksan Matbaası, 942 s, Ankara
Erkan, F., (1987). Türkiye?de Nesli Tükenmekte Olan Av ve Yaban Hayvanlarının Korunmasında Milli Parkların Rolü ve Önemi, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayatı Uluslar Arası Sempozyumu, Semih Ofset, 16-20 Eylül 1987, 141-152, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
1
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
4