of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-213
Doğa ve Av Turizmi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ülkemizdeki korunan doğal alanların yaban hayatını kontrollü kullanımı ile Türkiye?de ve Dünyada doğa ve av turizmini ilerletmek ve yönetmek.
Dersin Hedefleri
1) Doğa ve av turizmi kavramını ve ilişkilerini tanımayı öğrenmek
2) Doğada korunacak ortamlarla ilgili bilgileri öğrenmek
3) Avlanma yöntemleri ve turizmi hakkında bilgileri öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Turizm çeşitleri ve av turizmini bilir
2) İlgili mevzuatı bilir
3) Av turizminde karşılaşılan problemleri çözebilir
4) Avcılık rehberliği yapabilir
5) Avcılık ve doğa koruma sınırlarını bilir
6) Doğa bilinci kazanır
7) Doğada avlanma yöntemlerini bilir
8) Doğada korunma yöntemlerini bilir
Dersin İçeriği
Turizm kavramı ve turizm ile ilişkili tanımlar, turizmin gelişimi, turizme eğilim ve etkiler, doğa turizminin çeşitli şekilleri, av turizminin tanımlaması ve karakteristik özellikleri, av turizminin doğaya olan etkileri, doğal av turizm aktivitelerinin yönetilmesi, dünyadan çeşitli örnekler, Türkiye?de doğa ve av turizmi yasal sistem ve organizasyon, Türkiye?deki temel doğa ve av turizmi uygulamaları, av ve doğa turizmi uygulamalarının idaresinde karşılaşılan problemler ve çözümleri, Türkiye?den çeşitli uygulamalı örnekler. 1 Arazi uygulaması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Kara Avcılığı Kanunu, 2003
Milli Av Komisyonu (MAK) Kararnamesi
Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Av Turizmi Uygulaması
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
2
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
5