of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-219
Orman Entomolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Böceklerin toplanması, tanılanması ve sınıflandırılmasında arazi ve laboratuar deneyimi kazanmak. Tanılama anahtarı kullanarak yaygın böcek familyalarını teşhis etme yeteneği geliştirmek. Geleneksel ekonomik entomolojide, zararlı böcek populasyon dinamiğine, örneklemeye, gözleme, ekonomik zarar düzeyine ve zararlı yönetimi varsayımı ile zararlı böceklerle mücadele görüşlerine dayalı sağlam bir altlık sağlamak. Orman ekosistemlerindekilere odaklanarak, Türkiye de ekonomik önemi olan belirli zararlı böcek türlerinin yaşam döngüleri ve biyolojilerini anlamak. Zararlı böceklerin etkilerini, böceklerin toplumsal, ekonomik ve ekolojik kıymetleri ile birlikte değerlendirmek. Eklembacaklı zararlıların geçerli biyolojik mücadelesinin temellerini öğrencilere tanıtmak.
Dersin Hedefleri
1- Orman entomolojisin temel kavramlarını öğretebilmek
2- Böceklerin morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tanıtabilmek
3- Türkiye ormanlarının önemli zararlı böceklerini tanıtabilmek
4- Zararlı orman böceklerinin yönetim ve kontrol esaslarını öğretebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Böcek grupları arasındaki filogenetik ilişkileri kavrayabilecek ve yaygın taksonları tanılayabilecekler
2- Entomolojideki yeni gelişmelerden bilgi sahibi olabilecekler, bilimsel yolu kavrayabilecekler ve laboratuar veya arazideki çalışmaları kıymetlendirebilecekler
3- Böceklerin biyoloji, çeşitlilik ve dağılımı ile diğer omurgasızlar ve çevre ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olacak
4- Canlı ve cansız etkenlerin, böceklerin gelişme, populasyon büyümesi, tür etkileşimleri, fizyolojik gereksinimleri ve davranışları üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Bazı böceklerin hangi nedenlerle zararlı olduğunu açıklayabilecek
5- Böceklerin ormanda üretimi nasıl etkilediklerini, orman habitatlarında yararlı ve yıkıcı böcek türlerinin populasyonlarını güvenli olarak idare etmeyi ve en az çevresel etki ile orman ekosistemlerinden üretimi tanımlayabilecek
6- Orman ekosistemi özelliklerinin zararlı ve faydalılar üzerindeki etkisini tanıyabilecekler
7- Entomolojik problemlerin en az seviyede olacağı ormanları kurma ve işletme yetisi kazanacaklar
8- Zararlı böceklerle mücadele yöntem ve ekipmanlarını tanıyabilecekler
Dersin İçeriği
Orman entomolojisinin tanım ve kapsamı, Ormancılık orman entomolojisi ilişkileri, Böceklerin ekonomik önemleri, Orman entomolojisi’nin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, Böceklerin dış yapısı (morfoloji), Böceklerin iç organlarının yapı ve işleyişi (anatomi ve fizyoloji), Böceklerde üreme ve gelişme, zararlı böceklerle savaş yöntemleri, Böceklerin toplanma, preparasyon ve saklanması, Böceklerin sınıflandırılması, Böceklerin bitkilerde yaptıkları zararın tipleri, Yapraklarda zarar yapan böcekler, Tomurcuk, sürgün ve ince dallarda zarar yapan böcekler, Tohum ve kozalaklarda zarar yapan böcekler, Özsu emen böcekler, Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekler, Odunda zarar yapan böcekler, Köklerde zarar yapan böcekler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Çanakçıoğlu, H., 1989. Orman Entomolojisi (Genel Bölüm), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 3405, Fakülte No: 362, İstanbul, 385 s.

2- Çanakçıoğlu, H. ve MOL. T. 1998. Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler, İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, IX+541 s.
Diğer Kaynaklar
1- Çanakçıoğlu, H., 1993. Orman Entomolojisi (Özel Bölüm), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınlarından, İ.Ü Yayın No: 3623, O.F. Yayın No: 412, İstanbul, X+458 s.

2- Atakan, A., 1991. Orman Bölge Müdürlüklerinde 1. ve 2. Derecede Zararlı Böceklerin Biyolojik Devreleri, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 670, Seri No: 31, Ankara, 338 s.

3- Baş, R., 1973. Türkiye’de Orman Ağaçlarına Zarar Yapan Zar Kanatlılar (Hymenoptera) Üzerine Araştırmalar, OGM Sıra No: 570, Seri No: 23, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, VII+169 s.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
1
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
2