of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-221
Önemli Türlerin Ekolojisi ve Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Berna Yalçınkaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye de yaşayan önemli av türlerinin morfolojileri, Yaşama alanları, Beslenme-üreme ve göç biyolojileri, Popülasyonların seviyesini etkileyen başlıca problemler
Dersin Hedefleri
Türkiye'nin önemli yaban hayvanı türlerinin ekolojik ve ekonomik açıdan önemlerinin öğrenciye aktarılmadır.
Bu türlerin habitat istekleri doğrultusunda sürdürülebilirliklerinin sağlanması konusunda yapılabilecek unsurların öğrenciye aktarılmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Önemli tür kavramını açıklar.
2. Önemli türlerin ülkemize ne ölçüde katkı yaptığını ortaya koyar.
3. Ülkemiz için önemli olan türleri açıklar.
4.Ülkemiz için önemli olan türlerin habitat isteklerini açıklar.
5. Önemli olan türlerin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
Dersin İçeriği
Türkiye' de bulununan önemli yaban hayvanı türlerinin başlıca biyolojik ve morfolojik özelliklerinin öğrenciye tanıtılması ve bu türlerin isteklerinin belirlenerek bu istekleri doğrultusunda sürdürülebilirlikleri açısından neler yapılabileceği konusunda öğrenciye bilgi vermektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Literatürde bulunan tüm dökümanlar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
2
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
5