of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-223
Atıcılık
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Serkan Özdemir
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1. Öğrencilere atıcılıkla ilgili temel bilgileri kazandırmak,
2. Atıcılığın tarihsel süreci hakkında bilgi vermek,
3. Atıcıklıkta kullanılan silahlar hakkında bilgi vermek,
4. Atıcılıkta emniyet tedbirleri konusunda bilgi vermek,
5. Atıcılık tipleri konusunda bilgi vermek,
6. Av ve spor amaçlı atıcılık kavramlarının tanıtmak,
Dersin Hedefleri
1. Atıcılık sporu hakkında kavramların öğretilmesi
2. Av hayvanları konusunda temel eğitimin verilebilmesi
3. Avcılık ve atıcılık konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklerin öğretilebilmesi
4. Atıcılıkta kullanılan techizatlar noktasında gerekli eğitimin verilebilmesi
5. Atıcılık geçmiş ve geçmişten günümüze geldiği noktada geçirmiş olduğu değişim konusunda gerekli bilgilerin aktarılabilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Yivli ve yivsiz tüfekleri hakkında bilgi edinir,
2. Tabancalar hakkında bilgi edinir,
3. Havalı tüfekler hakkında bilgi edinir,
4. Küçük ve büyük kalibre tüfekler hakkında bilgi edinir,
5. Atıcılık organizasyonlarını öğrenir,
6. Av hayvanları hakkında bilgi edinir,
7. Atıcılık çeşitlerini öğrenir,
8. Av ve avcı kanunu noktasında bilgi edinir.
Dersin İçeriği
1. Genel tanım ve kavramlar,
2. Yivli tüfekler,
3. Yivsiz tüfekler,
4. Tabancalar,
5. Havalı tüfekler,
6. Küçük ve büyük kalibre tüfekler,
7. Sportif atıcılık ve atıcılık malzemeleri,
8. Ülkemizdeki ve dünaydaki av hayvanları,
9. Av ve avcı kanunu,
10. Atıcılığın tarihsel süreci,
11. Atıcılık organizasyonu,
12. Atıcılık çeşitleri,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
3
60
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili öğretim üyesi tarafından sağlanan ders notları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
1
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
3