of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-224
İçsu Ürünleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Hasan ÇULHACI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İçsu Ürünleri dersi kapsamında öğrencilerimize ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan ve yetiştiriciliği yapılmaya uygun alternatif türlerin damızlık döneminden başlayıp pazarlama aşamasına kadar tüm safhalarda biyoteknolojik olarak bilgilendirilecektir.
Dersin Hedefleri
İçsu ürünleri yetiştiricilik sistem ve tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Ülkemiz ve dünyadaki su ürünleri üretimi, yetiştiricilik üretimi ve diğer sektörlerle ilişkisi
2- Ülkemizde yapılmakta olan içsu ürünleri türlerinin tüm yetiştircilik teknikleri hakkında detalı bilgi sahibi olma
3- Yetiştiricilikte uygulanan veya uygulanması muhtemel biyoteknolojik çalışmalar hakkında detaylı bilgilenme
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrencilerimize içsu ürünleri yetiştirciliği yapılan türlere ilişkin damızlık ynetiminden başlamak üzere, yumurta alım teknikleri, larva üretimi, yavru üretimi, porsiyonluk üretimi ve dönemlere göre beslenmesi, havuzların dizayn teknik özellikleri, su kalite kriterleri ve türlere ilişkin uygulanabilecek verim artırıcı çalışmalardan olan biyoteknolojik yöntemler hakkında teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ALPBAZ A.,2005, Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Alp yayınları. İzmir, 548s.
Diğer Kaynaklar
ÇELİKKALE, M.S. 1988, İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt: I-II, Trabzon, 450 s.
BROMAGE, N.R., ROBERTS, R.J., 2001, Broodstock Management and Egg and Larval Quality, Blackwell Science,420 s.
AVAULT, W.J., 2005, A Step-by-step Guide to Commercial Aquaculture, AVA Publishing Inc., 890 s.
ÇAĞILTAY, F., 2007, İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Nobel Yayınları, Ankara 255 s.
PILLAY, T.V.R., 1990, Aquaculture principles and practices, Year 1990, The university press Cambridge.
Materyal
Dokümanlar
Ders notları, Türkçe-İngilizce kaynaklar
Ödevler
Öğrencilere dönem içinde derse ilişkin ödev ve uygulamalar yaptırılacaktır
Sınavlar
1- Ara sınav
2- Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
1
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
0