of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
AYH-226
Seminer
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kursun amacı ormancılık ve orman ürünleri konusunda öğrencilerin araştırma ve tartışma becerisini geliştirmek
Dersin Hedefleri
1.seminer nasıl hazırlanır öğrenmek
2.seminer hazırlamak için literatür nasıl taranır öğrenmek
3.seminer sunumu nasıl yapılır öğrenmek
4.seminer sunumu için gerekli materyaller nelerdir öğrenmek
5.ormancılık ve orman ürünleri hakkında seminer nasıl hazırlanır öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) seminer nasıl hazırlanır öğrenir.
2) seminer hazırlamak için literatür nasıl taranır öğrenir.
3) seminer sunumu nasıl yapılır öğrenir.
4) seminer sunumu için gerekli materyaller nelerdir öğrenir.
5) ormancılık ve orman ürünleri hakkında seminer nasıl hazırlanır öğrenir.
6) Araştırma yapma ve incelemeyi öğrenir.
7) Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
8) Kendini ifade etme yeteneği kazanır.
Dersin İçeriği
Seminer için konu belirleme ve literatür taraması yapma Sunumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar Görsel materyal hazırlama ve dersin konusu ile ilgili sunum yapma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
2
20
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ormancılık ve Orman Ürünleri ile ilgili kaynaklar ve çeşitli ders notları.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersin konusu ile ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak
3
2
Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek
3