of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-107
Toprak İlmi
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Serkan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Toprak oluşumunu etkileyen faktörleri ve oluşum sürecini öğretmek, toprak ve anakaya çeşitleri hakkında bilgi vermek, Jeolojik yapıları tanıtmak ve öğretmek, Toprak, bitki ve tür arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermek, tekstür ve strüktür kavramlarını öğretmek ve analizleri hakkında bilgi vermek
Dersin Hedefleri
1-Toprak ilmi ile ilgili temel kavramları öğretmek
2-Toprağın genel yapısı hakkında bilgi vermek
3-Toprağın fiziksel özelliklerini hakkında bilgi vermek
4-Toprağın kimyasal özelliklerini hakkında bilgi vermek
5-Toprağın biyolojik özelliklerini hakkında bilgi vermek
6. Toprak oluşum süreci hakkında bilgi vermek
7. Toprak yapısının bitki gelişimi üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Toprak ilmi ile ilgili temel kavramları öğrenmek
2-Toprağın genel yapısını öğrenmek
3-Toprağın fiziksel özelliklerini öğrenmek
4-Toprağın kimyasal özelliklerini öğrenmek
5-Toprağın biyolojik özelliklerini öğrenmek
6-Klimatik toprak tiplerini öğrenmek
7-Toprak sınıflandırma sistematiğini öğrenmek
8-Toprak analizleri ve haritalamasını öğrenmek
Dersin İçeriği
Toprakların oluşumu ve gelişimi, toprak oluşumuna etki eden faktörler. Kil mineralleri, toprak organik maddesi, tekstür, ve strüktürü, Toprak nemi, havası ve sıcaklığı, Toprağın kimyasal özellikleri. Topraktaki bitki besin elementleri. Klimatik toprak tipleri. Toprak sınıflandırma sistematiği, Toprak analizleri ve haritalaması, Toprak gübrelemesi ve erozyonu.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
10
10
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kantarcı, M.D., 2000. Toprak İlmi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4261, Orman Fakültesi Yayın No: 462, İstanbul, Türkiye, 420 s.
Diğer Kaynaklar
Ders notları
Materyal
Dokümanlar
Ders notu ve sunumlar
Ödevler
 
Sınavlar
Arasınav “Toprak nemi, havası ve sıcaklığı” konusuna kadar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0