of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-113
Korunan Alanlar
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Korunan Alanlar'ın bazı temel prensiplerini anlamak ve geliştirmek
Dersin Hedefleri
1-Alan koruma felsefesini tanıtmak
2-Türkiye'nin korunan alanlarını yönetmeye yarayacak temel bilgiyi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
2. Bir alan nasıl korunur bilir
3. Türkiye’deki korunan alanlar hakkında fikir sahibi olmak
4. Korunan alan planlaması yapabilmek
5. Türkiye'nin korunan alanlarını öğrenmek
6. Milli parklar kavramını öğrenmek
7. Tabiat parkı kavramını öğrenmek
8. Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkilerini öğrenmek
1. Korunan alan kavramını öğrenmek
Dersin İçeriği
Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların tefrik amaçları ve kriterleri, Korunan alanlarda planlama, Korunan alanlarda geliştirme esasları, Korunan alanlar ve turizm, Korunan alanlar ve avlanma, Türkiye’nin korunan alanları, Milli parklar, Tabiat parkları, Biyogenetik rezervler, Tabiat anıtları, Tabiatı koruma alanları, Ormaniçi dinlenme yerleri ve yol kenarları, Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
101
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
Diğer Kaynaklar
Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Dicle Tuba KILIÇ ve Güven EKEN, Doğa Derneği, Ankara, 2004
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005.
Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006
BAŞKENT, E. Z., Orman Amenajman Planlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanması (Etçap) ve Uygulanmasına Yönelik Eylemler, Türk Ormancılığında Uluslar arası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular-Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık, 2005, Antalya.
• Isparta Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği Arşivi, 2001. Isparta İli Sınırları İçindeki Korunan Alanlar, 10s.
• BAKIR, Ö. 1985. Çayır ve Mera Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 947, Ders Kitabı: 272, ANKARA, 229s
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
1
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
2